Jog-ügyes
Nyílt levél a Blikk cikkére
Dr. Pozsonyi Anikó ügyvéd
Oszd meg, mentsd el! - TurboBookmark.com
Pozsonyi Anikó  |  2010. szeptember 02.

Nyílt levél a Blikk cikkére

A Blikk 2010. szeptember elsejei írása, "Megőrjíti az ugatás" címmel jelent meg. A közérthetőség okán közöljük a cikket, is illetve a cikkben nevezett személy jogi képviselőjének, Dr. Pozsonyi Anikó ügyvédnek a közleményét is, melyet eljuttatott szerkesztőségünknek. Mi most közzétesszük!


A Blikk cikke:
Megőrjít az ugatás

Budapest — Kutyaszorítóban érezhetik magukat Óbuda egyik festői környékének lakói. A Monostori út–Római sétány kereszteződésénél élőknek se éjjele, se nappala, mert az egyik telek tulajdonosa még évekkel ezelőtt egy falkányi kutyát fogadott örökbe.

Az ebek ugatása az őrületbe kergeti a szomszédokat, a környéken nemrég patkányirtást kellett tartani.
 
Császár Éva már nem bírja elviselni a közeli telken élő kutyák ugatását
 
– Iszonyatos bűzt hoz a szél a szomszéd telek felől, éjszaka pedig rendszeresen vonításra ébredünk, hiszen ha egy járókelő túl közel megy a kerítéshez, vagy a Szentendrei úton elhúz egy szirénázó mentő, az összes kutya rákezdi. Egyikük be lehet zárva a házba, mert odabentről folyamatosan hallatszik az ugatás – panaszolta Császár Éva (52). – Hiába gyűjtöttünk aláírást a környéken, az önkormányzat, úgy tűnik, tehetetlen. A helyi ebrendelet ugyanis csak a lakásban tartott kutyák számát szabályozza. A kertjében viszont annyit tarthat a tulaj, amennyi neki tetszik – tette hozzá.

Az ebek gazdájának képviseletét ellátó állatvédő szervezet munkatársa azonban úgy véli, a szomszédok még csendháborításra hivatkozva sem tehetnek panaszt, elvégre a kutyák már tíz éve ott élnek, míg például a szomszédos társasházba csak tavalyelőtt költöztek be a lakók.

– Egy pert már megnyertünk az önkormányzattal szemben, amikor megváltoztatták a szabályokat, és visszamenőleg próbálták a tulajdonost a kutyák számának csökkentésére kötelezni. Holott ez törvényellenes! – kardoskodott Pozsonyi Anikó. – Aki előbb itt volt, ahhoz kell alkalmazkodniuk a többieknek – szögezte le a jogásznő, aki szerint a kutyáknak ugyanannyi joguk van ott élni, mint a szomszédoknak.

Kutyafalka vonításától nincs nyugalom a Római sétányon
 
Megkerestük a III. kerületi ö kormányzatot, ám a folyamatban lévő hatósági ügyről nem kívántak nyilatkozni.

– Ezek az állatok egytől egyig kivert kutyák voltak, amelyeket a közeli lakótelepen eresztettek szélnek, mert rájuk untak. Megsajnáltam és befogadtam őket – mondta Budaváry László (65), az ebek gazdája.

Állítása szerint a kutyák 10-12 évesek, így ha menhelyre adná a tíz négylábút, biztosan elaltatnák őket. – Mindössze két növendék, 8 hónapos állat van köztük, nekik találtam is gazdát, nemsokára elviszik őket. De a többi sem él sokáig, hiszen idősek már – vélekedett a tulajdonos.

– Amióta beköltöztünk, úgy tűnik, a kutyák cserélődnek. A vak is látja, hogy nagy részük egyáltalán nem öreg, legfeljebb 1-2 évesek lehetnek – cáfolta az állítást egy másik lakó, Kulcsár Attila (31).

K. R. M.

Dr.Pozsonyi Anikó közleménye

A mellékelt cikkben nevesített  Budavári László jogi képviselője vagyok. A   cikkben állítottakkal  ellentétben nem „állatvédő szervezet munkatársaként”, hanem egyéni ügyvédként látom el nevezett jogi képviseletét. Egyébiránt, nem állatvédő szervezet munkatársa vagyok, hanem az idén 111 éves Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete a Federation Cynológique Internationak magyar tagjának vagyok jogi képviselője és egyben az egyesület jogsegélyszolgálatának vezetője.

Ebben a minőségemben eddig mindegy 150 tenyésztőt és állatvédőt védtem meg, utóbb alaptalannak minősülő zaklatásoktól, bírósági úton.

A jelen írás tartalmazza, hogy ebben a tárgykörben is már egy pert, megnyertem, egy másik folyamatban van, amivel kapcsolatban az önkormányzat  nem nyilatkozott.

A hazai jogi szabályozás szerint aki azt állítja, hogy szomszédja bármely tevékenysége szükségtelen zavarást okoz, módjában áll birtokvédelmi pert indítani egy éven belüli zavarás esetén a jegyző, azon túl a bíróság előtt.

Nincs arról tudomásom, hogy bármely cikkben szereplő személy birtokvédelmet kért volna, aminek kritériumait a bírói gyakorlat az alábbiakban határozza meg.

A Ptk. 188.§. (1) alapján, akit birtoklásában jogalap nélkül zavarnak, birtokvédelem illeti meg.

A Ptk.100.§.   kommentár szerint az állattartás az ingatlan rendeltetésszerű használatához hozzátartozik, a mennyiséggel kapcsolatban a helyi viszonyokat kell tekinteni.  (Pp. Kommentár 1992. Közig és Jogi Könyvkiadó 1 kötet  239.o.)

A BH 1982.91. értelmében az állattartás miatt indult birtokháborítási perekben azt kell vizsgálni, hogy az adott környezet jellegére is tekintettel megvalósul-e olyan magatartás amely birtokháborító és környezetsértő magatartásnak minősíthető. Jelentősége lehet annak, hogy a birtokháborítást panaszló eleve olyan környezetbe ment lakni, amelyben-éppen a környezet jellegére is figyelemmel –az állattartás nem tilos. Ilyen esetben nyilvánvalóan nem valósul meg birtokháborítás, mert egyes személyek fokozott érzékenysége nem eredményezheti a szomszédjogi szabályok megsértését.

A Ptk. 191.§. (3) alapján a jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja és a birtoksértőt a magatartástól eltiltja, kivéve, ha nyilvánvaló, hogy az aki birtokvédelemért folyamodott birtoklásának zavarását tűrni köteles.

A PK.30. alapján a jegyző azt vizsgálja, hogy milyen volt az eredeti birtokállapot és ezt tilos önhatalommal megzavarták-e. Ha igen akkor határozatával az eredeti birtokállapotot helyreállítja, illetve a birtoksértőt a magatartástól eltiltja

Egy harmadik-cikkben nem szereplő személy –kérelmére indult és bíróságon jogerősen Budavári úr pernyertességével befejeződött eljárásban az önkormányzat által lefolytatott helyszíni szemle, jegyzőkönyve  még utalást sem tartalmaz a cikkbeli állításokkal kapcsolatban, jelesül, hogy „iszonyatos bűz „ terjedne .Az ebtartással kapcsolatban, állandó ugatást sem említ a határozat. Tartalmazza viszont, hogy Budavári úr mások által megkínzott állatokat fogadott be.

Az új eljárás, a korábbi pert elveszített szomszéd –aki egyébként a jegyzőkönyv szerint maga költözött a kutyák tartási helye melletti ingatlanba- újbóli bejelentése alapján indult, ezúttal a 245/1998 (XII.31.) kormányrendelet 7.§ (1) jogalapján folyik az eljárás .. Ezen joghely szerint azonban az Alkotmánybíróság 29/2004. (VII. 7.) AB határozat szerint a jegyző azt vizsgálgatja,
hogy az állattartás az állatvédelmi szabályoknak megfelel-e.
 
„Amennyiben  az  állattartás  az állatvédelem szabályait sértő módon történik, úgy a  települési önkormányzat  jegyzőjének az állatok  védelmével,  valamint  az állatok   nyilvántartásával  kapcsolatos  egyes   feladat-   és hatásköreiről  szóló  245/1998. (XII. 31.)  Korm.  rendelet  (a továbbiakban: Kr.) rendelkezései az irányadók. A Kr. 7.  §  (1) bekezdése  alapján a jegyző korlátozhatja, illetve megtilthatja az    állattartást,   ha   az   állatvédelemre,   valamint   az állattartásra  vonatkozó  szabályok  megsértésére  került  sor;
továbbá  a Kr. 4. §-a alapján a jegyző meghatározott cselekmény végzésére,   tűrésére,   vagy  abbahagyására   kötelezheti   az állattartót az állatok védelme érdekében, az állatvédelmi és az állattartási  szabályok megsértése esetén.  A  jegyző  jogosult tehát   az  állattartás  korlátozására,  illetve  megtiltására, amennyiben  az  állatvédelem körében az állattartási  szabályok megsértésére
került sor.”
 
A hivatkozott eljárásban a napokban született jegyzőkönyv úgyszintén nem említ orrfacsaró bűzt, illetve állandó ugatást, az állatok életkorát  a bemutatott oltási könyvek alapján állapítja meg  1999-2003 közötti születési évvel. Két jelenlévő  kutya életkora szerint 2009 születésű, azonban ezeknek nem Budavári úr a tulajdonosa az oltási könyv tanúsága szerint. Természetszerűleg az állatok tartásában sem talált a hatóság kivetni valót.
 
Az írás címe és hangvétele egyoldalúan azt sugallja, hogy valóban zavaró állattartásról van szó, azonban ezt a tényt jogerős birtokháborítási perben hozott ítélet nem támasztja alá.
 
Általában nem szoktam foglalkozni azzal, hogy a bulvár milyen állításokat közöl megalapozatlanul.
Ez alól kivétel, ha védtelen állatok és az azokat támogató állatvédők ellen folyik hangulatkeltés.

Tisztelettel: Dr.Pozsonyi Anikó ügyvédnyitókép: archív

HozzászólásokHa hozzászólna, kérjük jelentkezzen be!
 
 
ok
vissza az oldal tetejére
 
 

hírlevél

 

 

KEVERÉK KUTYUS AJÁNDÉKBA! Kedves, aranyos, ragaszkodó, 10 hónapos keverék schnauzer kan kutyus szerető gazdát keres. Szereti, ha simogatják és beszélnek hozzá, nagyon figyel! Kertes házban lakik, de bejár a lakásba is, egész télen-tavasszal lakásban lakott, szobatiszta, lakásban is tartható. Szeret sétálni, kutyákkal jól megvan, egy kan német juhásszal lakik. A macskákat is szereti. 06-30/439-4446,06-30/600-6613. rock.josefina@gmail.com

tovább a hirdetésre »

 

korábbi lapszámaink

 
 

hasznos

felhasználóinknak

hirdetés (1)

 
 

hirdetés (2)